Languages

top contact

EMAIL US034-866-555

Slideshow

 • About Services

  [field_sub_title]

  • งานดูแลลูกค้าหลังการขาย
  • งานติดตั้งพัดลมทุกชนิด
  • งานทดสอบและปรับค่าประสิทธิภาพ (สำหรับลูกค้า)
  • งานบริการซ่อมพัดลมและเปลี่ยนอะไหล่
  • งานปรับปรุงพัดลมทุกชนิด
  • งานบริการซ่อมบำรุง, การตรวจสอบและปรับประสิทธิภาพตามระยะเวลาในเชิงป้องกัน  Preventive Maintenance  
  • งานตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของลมในระบบ
  • งานขายอะไหล่พัดลมทุกชนิด และสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
  • งานฝึกอบรมให้กับบุคลากรของลูกค้าที่ใช้พัดลมในโรงงาน
  • งานบริการให้ข้อมูลทางเทคนิคในการใช้งาน, การป้องกัน, และการดูแลรักษา

About Services

 • งานดูแลลูกค้าหลังการขาย
 • งานติดตั้งพัดลมทุกชนิด
 • งานทดสอบและปรับค่าประสิทธิภาพ (สำหรับลูกค้า)
 • งานบริการซ่อมพัดลมและเปลี่ยนอะไหล่
 • งานปรับปรุงพัดลมทุกชนิด
 • งานบริการซ่อมบำรุง, การตรวจสอบและปรับประสิทธิภาพตามระยะเวลาในเชิงป้องกัน  Preventive Maintenance  
 • งานตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของลมในระบบ
 • งานขายอะไหล่พัดลมทุกชนิด และสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
 • งานฝึกอบรมให้กับบุคลากรของลูกค้าที่ใช้พัดลมในโรงงาน
 • งานบริการให้ข้อมูลทางเทคนิคในการใช้งาน, การป้องกัน, และการดูแลรักษา
Eurovent นำเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยมีศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ชิดคุณ เรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
More detail
หากคุณต้องการความคงทน ไว้วางใจ รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม ทาง Eurovent ขอนำเสนอให้คุณซื้อสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์
More detail
การรับประกันของ Eurovent ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน เรามีช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
More detail