Languages

top contact

EMAIL US034-866-555

Slideshow

 • Installation Service

  [field_sub_title]

   

  • รับติดตั้งพัดลมทุกชนิดที่เราเป็นผู้ผลิต
  • รับงานทดสอบพัดลมและปรับตั้งค่าประสิทธิภาพหารทำงานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงในการตรวจวัดวิเคราะห์การใช้งานที่ปราศจากปัญหาเริ่มต้นด้วยการติดตั้งที่ถูกต้อง
  •  
  • รับตรวจวัดประสิทธิภาพของปริมาณลมและแรงดันลม, และอัตราการไหลในระบบท่อลมที่ลูกค้าติดตั้ง

  การใช้งานที่ปราศจากปัญหาเริ่มต้นด้วยการติดตั้งที่ถูกต้อง

  ฝ่ายบริการ Eurovent มีการอบรมช่างเทคนิคและศูนย์บริการให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้าได้ว่า การติดตั้ง ทดสอบและปรับแต่งนั้นเป็นไปตามคุณสมบัติของพัดลมอย่างถูกต้อง

  การทดสอบเดินเครื่องและปรับตั้งการทำงาน

  ฝ่ายบริการของ Eurovent ได้ทำการทดสอบการทำงานของพัดลมทุก ส่วนของพัดลม การตั้งถ่วงสมดุลของใบพัด ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีความแม่นยำสูง เพื่อให้พัดลมทำงานอบ่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงทำให้มั่นใจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหยุดใช้งานหรือเสียอย่างฉุกเฉิน

  อะไหล่สินค้า
  อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความคงทน ไว้วางใจ รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม ทาง Eurovent ขอนำเสนอให้คุณซื้อสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์

  เราพร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมง
  การรับประกันของ Eurovent ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยศูนย์บริการของ Eurovent สามารถแจ้งข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

Installation Service

 

 • รับติดตั้งพัดลมทุกชนิดที่เราเป็นผู้ผลิต
 • รับงานทดสอบพัดลมและปรับตั้งค่าประสิทธิภาพหารทำงานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงในการตรวจวัดวิเคราะห์การใช้งานที่ปราศจากปัญหาเริ่มต้นด้วยการติดตั้งที่ถูกต้อง
 •  
 • รับตรวจวัดประสิทธิภาพของปริมาณลมและแรงดันลม, และอัตราการไหลในระบบท่อลมที่ลูกค้าติดตั้ง

การใช้งานที่ปราศจากปัญหาเริ่มต้นด้วยการติดตั้งที่ถูกต้อง

ฝ่ายบริการ Eurovent มีการอบรมช่างเทคนิคและศูนย์บริการให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้าได้ว่า การติดตั้ง ทดสอบและปรับแต่งนั้นเป็นไปตามคุณสมบัติของพัดลมอย่างถูกต้อง

การทดสอบเดินเครื่องและปรับตั้งการทำงาน

ฝ่ายบริการของ Eurovent ได้ทำการทดสอบการทำงานของพัดลมทุก ส่วนของพัดลม การตั้งถ่วงสมดุลของใบพัด ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีความแม่นยำสูง เพื่อให้พัดลมทำงานอบ่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงทำให้มั่นใจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหยุดใช้งานหรือเสียอย่างฉุกเฉิน

อะไหล่สินค้า
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความคงทน ไว้วางใจ รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม ทาง Eurovent ขอนำเสนอให้คุณซื้อสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์

เราพร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมง
การรับประกันของ Eurovent ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยศูนย์บริการของ Eurovent สามารถแจ้งข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

Eurovent นำเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยมีศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ชิดคุณ เรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
More detail
หากคุณต้องการความคงทน ไว้วางใจ รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม ทาง Eurovent ขอนำเสนอให้คุณซื้อสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์
More detail
การรับประกันของ Eurovent ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน เรามีช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
More detail