Languages

top contact

EMAIL US034-866-555

Slideshow

 • Warranty

  [field_sub_title]

  เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท Eurovent

  1. การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก
  2. การติดตามหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
  3. การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจน เป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย
  4. การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรม
  5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดและติดตั้งหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของ Eurovent
  6. การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือ แมลงต่าง
  7. หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย

Warranty

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท Eurovent

 1. การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก
 2. การติดตามหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
 3. การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจน เป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย
 4. การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรม
 5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดและติดตั้งหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของ Eurovent
 6. การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือ แมลงต่าง
 7. หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย
Eurovent นำเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยมีศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ชิดคุณ เรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
More detail
หากคุณต้องการความคงทน ไว้วางใจ รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม ทาง Eurovent ขอนำเสนอให้คุณซื้อสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์
More detail
การรับประกันของ Eurovent ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน เรามีช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
More detail