Languages

top contact

EMAIL US034-866-555

Slideshow

 • Maintenance

  [field_sub_title]

  REPAIR AND MAINTENANCE

  ฝ่ายบริการ Eurovent นอกจากจะบำรุงรักษาและซ่อมพัดลมของคุณโดยผู้เชี่ยนชาญด้สนการบริการแล้ว เรายังสามรถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของพัดลม รวมถึงคำแนะนำสำหรับการประหยัดเงินในระยะยาวให้กับคุณ

  การซ่อมและบำรุงรักษาระบบพัดลมที่มีอยู่ของคุณ คุณสามรถโทรหา Eurovent ได้ตลอดเวลาสำหรับการซ่อมและการบำรุงที่คุณได้ซื้อจากเรา

  Euroventสามารถซ่อมพัดลมให้กลับสู่สภาวะปกติและมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับพัดลมใหม่ได้ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ การอัพเกรดแม้กระทั่งการเปลี่ยนพัดลมอาจมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการซ่อมเมื่อเทียบกับการใช้งานในระยะยาว

  PREVENTIVE MAINTENANCE

  เพื่อตรวจสอบ ตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับตั้งค่าประสิทธิภาพ ความสะอาดใบพัด เพื่อเป็นการดูแลรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม

  การหาจุดทำงานที่เหมาะสมสำหรับงานพัดลม  วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) สำหรับระบบพัดลมที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับการประหยัดต้นทุนตลอดเวลา

  การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบลม พร้อมหลักฐานและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจะมีคำแนะนำสำหรับการดำเนินการจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะประหยัดเงินของคุณ

  • การตรวจเช็คการติดตั้ง
  • การตรวจเช็คประสิทธิภาพของพัดลมอย่างรวดเร็ว

  PREVENTIVE MAINTENANCE CONTRACT

  ในกรณีที่มีความต้องการใช้งานระบบพัดลมในแต่ละงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด การเลือกใช้สัญญาบริการดูแลระบบพัดลมกับทาง Eurovent เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ เราเอาใจใส่การบำรุงรักษาพัดลมตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดฉุกเฉิน และรักษาเวลาหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานโดยใช้ระยะเวลาที่ร้อยที่สุด ด้วยสัญญาบริการของ Eurovent ทำให้คุณสามารถวางใจได้ว่า ระบบของคุณสามารถทำงานได้เหมาะสมที่สุด สัญญาบริการเป็นการทำสัญญาระหว่างบริษัทของคุณและ Eurovent ซึ่งทำให้คุณได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมาย โดยคุณสามารถนำมาใช้กับทุกส่วนงานของบริษัทของคุณ ความเป็นหุ้นส่วนกับ Eurovent จะช่วยให้คุณบริการจัดการงบประมาณในการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

  ข้อตกลงการให้บริการของ Eurovent ช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อย่างเป็นทางการ ตลอด 24 ชั่วโมง

Maintenance

REPAIR AND MAINTENANCE

ฝ่ายบริการ Eurovent นอกจากจะบำรุงรักษาและซ่อมพัดลมของคุณโดยผู้เชี่ยนชาญด้สนการบริการแล้ว เรายังสามรถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของพัดลม รวมถึงคำแนะนำสำหรับการประหยัดเงินในระยะยาวให้กับคุณ

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบพัดลมที่มีอยู่ของคุณ คุณสามรถโทรหา Eurovent ได้ตลอดเวลาสำหรับการซ่อมและการบำรุงที่คุณได้ซื้อจากเรา

Euroventสามารถซ่อมพัดลมให้กลับสู่สภาวะปกติและมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับพัดลมใหม่ได้ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ การอัพเกรดแม้กระทั่งการเปลี่ยนพัดลมอาจมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการซ่อมเมื่อเทียบกับการใช้งานในระยะยาว

PREVENTIVE MAINTENANCE

เพื่อตรวจสอบ ตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับตั้งค่าประสิทธิภาพ ความสะอาดใบพัด เพื่อเป็นการดูแลรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม

การหาจุดทำงานที่เหมาะสมสำหรับงานพัดลม  วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) สำหรับระบบพัดลมที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับการประหยัดต้นทุนตลอดเวลา

การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบลม พร้อมหลักฐานและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจะมีคำแนะนำสำหรับการดำเนินการจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะประหยัดเงินของคุณ

 • การตรวจเช็คการติดตั้ง
 • การตรวจเช็คประสิทธิภาพของพัดลมอย่างรวดเร็ว

PREVENTIVE MAINTENANCE CONTRACT

ในกรณีที่มีความต้องการใช้งานระบบพัดลมในแต่ละงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด การเลือกใช้สัญญาบริการดูแลระบบพัดลมกับทาง Eurovent เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ เราเอาใจใส่การบำรุงรักษาพัดลมตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดฉุกเฉิน และรักษาเวลาหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานโดยใช้ระยะเวลาที่ร้อยที่สุด ด้วยสัญญาบริการของ Eurovent ทำให้คุณสามารถวางใจได้ว่า ระบบของคุณสามารถทำงานได้เหมาะสมที่สุด สัญญาบริการเป็นการทำสัญญาระหว่างบริษัทของคุณและ Eurovent ซึ่งทำให้คุณได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมาย โดยคุณสามารถนำมาใช้กับทุกส่วนงานของบริษัทของคุณ ความเป็นหุ้นส่วนกับ Eurovent จะช่วยให้คุณบริการจัดการงบประมาณในการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

ข้อตกลงการให้บริการของ Eurovent ช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อย่างเป็นทางการ ตลอด 24 ชั่วโมง

Eurovent นำเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยมีศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ชิดคุณ เรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
More detail
หากคุณต้องการความคงทน ไว้วางใจ รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม ทาง Eurovent ขอนำเสนอให้คุณซื้อสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์
More detail
การรับประกันของ Eurovent ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน เรามีช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
More detail